Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Menighetens visjon

Menighetens visjon har siden 2005 vært:
«En levende og inkluderende menighet med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket.»

Under arbeidet med å lage en felles visjon for menigheten vår, startet vi med et lørdags-seminar der vi delte oss inn i flere grupper og snakket sammen om hvilke drømmer vi hadde for menigheten, og resultatet ble siden fulgt opp av nye samlinger, hvor vi sammen finpusset og til slutt kom fram til et endelig resultat vi alle var enige om.

Noe av det mest spennende fra dette arbeidet var at selv om vi startet med å dele oss inn i flere grupper uten å ha snakket sammen på forhånd, så kom alle gruppene hver for seg tilbake med nesten nøyaktig samme resultat. Det viste seg at våre lengsler og drømmer for menigheten vår, var samstemte allerede før vi hadde fått snakket sammen, og vi tror at dette må ha noe med Gud å gjøre. At Gud har plantet de samme drømmene og lengslene i oss alle. At visjonen ikke bare er noe vi har funnet på av oss selv, men at det er en visjon som har blitt til gjennom Guds ledelse. 
Menighetens visjon

Vi ønsker å virkeliggjøre denne visjonen gjennom å være en kirke for nabolaget. En menighet som virkelig betyr noe for naboene. En menighet som gjør en forskjell, og som fungerer som en fyrlykt som viser vei til Jesus og lyser opp hverdagen for alle som bor i området rundt kirken, om de er unge, gamle, eller et sted imellom. Om de er norsk-norske, eller innvandrere, uansett tro, uansett bakgrunn. Vi ønsker at alle skal kunne merke at den gamle kirken på hjørnet faktisk betyr en forskjell.

Det er ennå et stykke fram, men det er dit vi vil, det er dette vi ønsker å arbeide langsiktig og målrettet mot. Noen skritt har vi allerede tatt, og vi ser tydelig at Gud er med oss, og velsigner arbeidet.

 

 

Powered by Cornerstone