Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

Diakonitjeneste

Diakonitjeneste

Seniortreff
Annenhver onsdag formiddag arrangerer vi i samarbeid med Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, Seniortreff i kafeteriaen på Strømsø bo og servicesenter. Samarbeidet startet opp i 2015, og er blitt et populært tiltak for hjemmeboende eldre over 75 år som er bosatt i Strømsø/Marienlyst distrikt, dvs. i kirkens nabolag.

En gruppe fra menighetens diakonikomite stiller trofast opp på disse arrangementene og bidrar på mange måter, smører mat, koker kaffe, dekker bord, leser, synger, spiller etc.

Gjennom dette arbeidet får vi være med på å bidra til å skape gode relasjoner blant de eldre i nabolaget, bygge nettverk, og forsterke opplevelsen av å høre til i en større gruppe.

Dette arbeidet har dessverre ennå ikke kommet igang igjen etter korona-nedstengningen. 
 

Tilbud om besøkstjeneste
I 2015 laget vi et postkort med litt informasjon om vår menighet og en invitasjon til å ta imot hjelp. Postkortet ble delt ut i alle postkassene rundt i nabolaget, og inneholdt bl.a. følgende tekst:

Ønsker du besøk av noen som har tid til:
 - Å prate med deg.
 - Å drikke kaffe sammen.
 - Å lese avisen for deg.
 - Å gå en tur sammen med deg.
 - Å hjelpe deg med å handle.

Vi i Metodistkirken vil gjerne komme i kontakt med deg!
Vi besøker deg gjerne og ser frem til å høre fra deg.

Powered by Cornerstone