Metodistkirken i Norge

En levende og inkluderende menighet
med kjærlighet, omsorg og respekt for mennesket

En hilsen fra pastor Hans Skogøy

til 100-årsjubileet 1976
Gloria deo in excelsis
 
«Kirken den er et gammelt hus, står om enn tårnene faller», sier Grundtvig i sin kjente salme. Han sikter her til det verk som er skapt av Gud. I det ytre markeres kirken av mennesker som samles til gudstjeneste og tilbedelse En hilsen fra pastor Hans Skogøy og følger Guds kall til tjeneste i den nære krets, og ute blant de fremmede folkeslag. Menigheten, som skal være et redskap i Guds hånd, skal være med å bygge Guds rike på jord. I dette arbeide er det aldri den enkelts dugelighet som er det viktigste, men det Gud forventer av villige tjenere som lar seg lede av hans Ånd. Dette arbeidet omfatter hele menneskelivet fra dag til dag «i alt vårt ærlege yrke». – «Eg har ei tenesta stor for Gud, frå dag til dag i det stille. Der kvardagskledi vert høgtidsskrud, og livsens småting så gilde.» Jeg tror Matias Orheim i disse setningene har maktet å tolke noe av det som er kirkens oppgave. – Det er denne tjeneste Drammen metodistmenighet har fått lov til å utføre gjennom 100 år. De som tok opp arbeidet er for lengst borte, men det verk de begynte går videre fra generasjon til generasjon. Og vi har den tro at menigheten fremdeles skal få være et redskap i Guds hånd, til å fremme hans rike i tiden.
– Ære være Gud i det høyeste!
Pastor Hans Skogøy.
 
Powered by Cornerstone